अहिले मधेशको राजनीतिमा ठगहरु हावी भएका छन्, त्यसैले म राजनीतिबाट अलि टाढा भएको छु : यादव

मधेशवाणी रेडियो

अहिले मधेशको राजनीतिमा ठगहरु हावी भएका छन्, त्यसैले म राजनीतिबाट अलि टाढा भएको छु : यादव

    अहिले मधेशको राजनीतिमा ठगहरु हावी भएका छन्, त्यसैले म राजनीतिबाट अलि टाढा भएको छु : यादव   

अहिले मधेशको राजनीतिमा ठगहरु हावी भएका छन्, त्यसैले म राजनीतिबाट अलि टाढा भएको छु : यादव

तपाईको प्रतिक्रिया